LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
-VENAE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
KINDERPAGINA
VERENIGINGEN
SCHOLEN
HET JAAR DOOR
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Dag van de open kerken/ Tag der Offenen Kirchen
Op 18 juni 2011 wordt een dag georganiseerd waarbij alle kerken in het grensgebied tussen Ter Apel en Erika (Duitsland geopend zijn.

Flyer Nederlands       Nederlandse tekst

Flyer Deutsch           Deutsche text

Programma/Programm 

Dienstregeling bus/Fahrplan Bus

Wegenkaart/Straszenkarte

Raad van Kerken
We zijn als parochie lid van de Raad van Kerken in Ter Apel omdat we allen onze eigenheid hebben, maar allen ook dezelfde Vader, en omdat we allen achter dezelfde Heer Jezus Christus aan gaan en de H.Geest in ons allen kan zijn.
Het wijzen op iets goeds bij de ander en het ondervinden ervan, zal altijd verrijkend zijn

In deze Raad van Kerken zijn tevens vertegenwoordigd de Nederlands Hervormde Kerk (Kloosterkerk), en de Federatie (Kapelgemeente en Gereformeerde kerk).

Om de twee maanden is er een bijeenkomst.
Twee keer per jaar is er een gezamenlijke viering, telkens in een ander kerkgebouw.
Op palmzondag is er een sobere maaltijd, als start van de Goede Week.

Tevens wordt door de Raad van Kerken de wereldgebedsdag georganiseerd. 

Parochies in Duitsland
Vanuit het ontstaan van onze parochie zijn we sterk betrokken op de parochie Rütenbrock in Duitsland. Dit contact is nieuw leven ingeblazen met de viering van het 150 jaar bestaan van de parochie Zandberg.
In Duitsland is er een samenwerkingsverband tussen de parochies Altenberge, Erica en Rütenbrock.
In Nederland is ditzelfde samenwerkingsverband tussen de parochies Zandberg en Ter Apel.
Tussen de besturen van beide samenwerkingsverbanden vindt er elk jaar een uitwisseling plaats. Vooral inhoudelijk wordt dan gediscussieerd over de geloofszaken en organisatie en hoe we daarover van elkaar kunnen leren.

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl