LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
-VENAE
EXPOSITIE
VIEREN
SCHEMA VIERINGEN
VIEREN TUNTLERHUIS
ACTIEF ROND VIEREN
- KOSTERS
- COLLECTANTEN
- MISDIENAARS
- WOCO GROEP
ACTIEF IN/OM KERK
KOREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
KINDERPAGINA
VERENIGINGEN
SCHOLEN
HET JAAR DOOR
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Misdienaars

Misdienen kùn je in je gewone kleren doen, maar bijna altijd dragen misdienaars een toog en daaroverheen een superplie. (Kleding bij vieringen gedragen, worden liturgische gewaden genoemd.)

Misdienaar ben je niet zo maar. Jongens en meisjes die het vorig jaar hun Eerste Communie hebben gedaan komen hiervoor in aanmerking. Na een opleiding kunnen zij misdienaar worden. Acolieten zijn oudere misdienaars, zij dragen b.v. het processiekruis en het wierookvat bij gelegenheden.

De misdienaars hebben een bijzondere taak.
Zij zijn een dienaar bij de Eucharistieviering, zij bidden hardop de gebeden die de mensen ook bidden, gaat knielen, zitten, staan, zodat de mensen kunnen zien wanneer zij dat ook moeten doen.
Zij brengen de kelk en de hostieschaal naar het altaar en reiken de ampullen met wijn en water aan de priester/diaken aan. Zij zorgen voor de handwassing en bellen bij voorname delen van de H.Mis. De H.Mis is het offer waarin Christus zichzelf onder de uiterlijke gedaante van brood en wijn op onbloedige wijze door de priester aan zijn hemelse Vader als offer opdraagt. Als dienaar ben je daar dus heel nauw bij betrokken.

Verder zijn zij de assistent van de koster. Ze steken de kaarsen aan en luiden de klokken

Feestelijke uitreiking diploma in december
MISDIENAARS 2006
St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl