LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
-VENAE
EXPOSITIE
VIEREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
KINDERPAGINA
VERENIGINGEN
SCHOLEN
HET JAAR DOOR
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Waarom orgelproject?
In 1978-1979 werd het in verval geraakte pijporgel van de parochie, gebouwd in 1933 onder leiding van pastoor H.J. Knippers, gedemonteerd en verwijderd. De zangkoren gingen naar het priesterkoor verhuizen en het pijporgel had op de westelijke zangtribune geen functie meer.
Sinds de jaren ’80 heeft de parochie zich beholpen met elektronische orgels, met name Cantor orgels en Johannes Orgels. Desondanks bleef de hang naar het echte geluid van een mechanisch pijporgel sluimeren in de parochie.  Na verloop van tijd bleek de gebruikte elektronica gedateerd, kwamen de onkosten,  en moest er alsnog geïnvesteerd worden in een opvolger.  Geleidelijk aan ontstond rond 1997 het idee om rond te kijken naar een waardige opvolger. Hiervoor werd – toen al – contact gezocht met de deskundigen van de SKOR (Stichting Katholieke Klokken- en Orgelraad). Maar een goede passende opvolger werd (nog steeds) niet gevonden.

Welk type orgel?
Na overleg met orgeldeskundigen en met de leiding van het Bisdom Groningen – Leeuwarden groeide het idee om de Ter Apeler parochiekerk, een neogotische kerk van de hand van architect Alfred Tepe uit Utrecht, te voorzien van een passend authentiek instrument uit de bouwtijd van deze kerk (1880-81). Het meest voor de hand liggend is het zoeken naar een Victoriaans orgel uit Engeland uit de 2 e helft van de 19 e Eeuw. Een orgel met een licht romantische klankkleur en volle tonen: zo’n type orgel zou de bestaande zangkoren goed kunnen ondersteunen, maar tevens de volkszang een goede impuls kunnen geven. Vanuit deze gedachte werd contact gezocht met de Fa. Feenstra te Grootegast, specialist in het importeren van Engels Victoriaanse orgels. En het tijdsmoment zat de parochie mee: er was nog een fraai exemplaar uit 1891 van de hand van de Engelse orgelbouwer Nicholson & Son uit Worcester voorhanden. Het stond ooit in de r.k. Christus Verlosserkerk in de stad Reading, ten westen van Londen. Dit is tot op de dag van vandaag dé keuze van de SKOR, het Bisdom en het Parochiebestuur c. q. orgel.cie. van Ter Apel.

Waar komt het orgel te staan?
Aanvankelijk was de gedachte om een orgel te plaatsen in het priesterkoor, links voorin. Dit was de plek die goed in het zicht lag, en de zangkoren aan de rechterzijde zou moeten steunen. Maar in feite bleek deze locatie te klein voor een orgel van enig formaat, en deze locatie blijkt bijna een “concurrent”voor het originele hoofdaltaar van Ter Apel te zijn. Dit altaar uit 1888, gemaakt in het atelier van Heinrich Fleige uit Münster, is een waar topstuk van gotische houtsnijkunst, en verdraagt geen groot orgel vlak om de hoek. Onder leiding van het architectenbureau Kijlstra & Brouwer bna. uit Beetsterzwaag is een beter alternatief ontwikkeld: plaatsing aan de zijkant, in het uitspringende achterdeel van de kerk (aan de Hoofdstraatzijde). De zangkoren zullen een plaats krijgen rondom dit Nicholsonorgel, waardoor het priesterkoor weer vrijkomt voor de centrale liturgische handelingen.

Tijdsplanning en restauratie.
Nadat de SKOR en het Bisdom Groningen-Leeuwarden hun fiat verleenden aan de aankoop, de plaatsing en de gekozen financiering, kon het Nicholsonorgel in maart van 2010 eindelijk worden aangekocht en meteen in restauratie gegeven.  De grondige restauratie vordert gestaag en zal naar verwachting rond eind september van 2010 kunnen worden afgerond. 
Daarna volgt de verhuizing naar Ter Apel en de opbouw in het vrijgekomen achterdeel (zijstuk) van de kerk. De vloer zal daarvoor nog worden aangepast, en er zal voldoende verlichting moeten worden aangelegd. De fraaie houtgesneden kerkbanken in dit vak (achterdeel zijbeuk zuidzijde) krijgen te zijner tijd een andere plaats in de kerk. Eind oktober zal het orgel in volle glorie zijn opgesteld. Na intonatie en stemming zal het orgel begin november feestelijk in gebruik kunnen worden genomen. De planning richt zich op zondag 7 november a.s. tijdens het jaarlijkse Patroonsfeest van de parochie Ter Apel.  

Fondswerving en stand van zaken.
Sinds jaar en dag is de parochie van Ter Apel aan het sparen voor dit orgel: van kerkcollectes en groots opgezette korenconcerten tot de mogelijkheid om orgelpijpen te sponsoren. Bovendien worden cultuurfondsen gevraagd om het project te ondersteunen. Per 05 juni 2010 is de stand van de beschikbare en toegezegde financiën totaal  € 105.132,00. Daarvan is een gedeelte geschonken door cultuurinstellingen en banken (RABO € 1.500,00,  Stichting Anonymus € 15.000,00 en de Stichting Gebroeders Hessefonds € 10.000,00; totaal € 26.500,00) .  

Maar het benodigde eindbedrag is nog niet rond. Het totale project gaat rond € 155.000,00 kosten.
Daarom is de fondsenwerving nog in volle gang.
Iedereen die meent een steentje te willen en kunnen bijdragen kan een gift storten op het speciale bankrekeningnummer bij de abn-amro Ter Apel: rekeningnummer 42.55.63.812 ten name van orgelproject Ter Apel. Elke gift is van harte welkom.   

Actie aankoop orgelpijpen:.
Evenals in 1933, toen de parochie haar eerste pijporgel aankocht van de fa. Verschüren te Heythuysen, is er ook nu de mogelijkheid om daadwerkelijk een orgelpijp aan te kopen en daarmee als het ware symbolisch mede-eigenaar van het fraaie muziekinstrument te worden. De prijs is gebaseerd op een gemiddelde. De basisprijs bedraagt € 275,-- per orgelpijp. De koper krijgt een certificaat en wordt als “Vriend van het Nicholsonorgel” in de nabije toekomst van concerten op de hoogte gehouden. Als tegenprestatie wordt de naam van de begunstiger – desgewenst – op een koperen plaat aan de binnenzijde van het fundament van het pijporgel aangebracht. Op deze plaat zullen ook de grote gevers (cultuurfondsen) worden vermeld. Het is voor toekomstige generaties belangrijk te weten wie de aankoop van het grote instrument in 2010 uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt. Tot eind september is er de mogelijkheid om mee te doen aan deze “verkoopactie orgelpijpen”. Daarna wordt de koperen plaat vervaardigd. Er zijn nog 4 maanden om mee te doen met deze sponsoractie !!!

Interesse om mee te doen? neem a.u.b. contact op met twee leden van de orgelcommissie: Ton Kuper of Ben Schlimbach   >>>   ton.kuper@planet.nl   of   benschlimbach@hotmail.com 

Inwijding en daarna
In het weekend van 6 en 7 november 2010 zal de parochie van Ter Apel, rond het feest van de patroon van deze kerk de H. Willibrordus, bol staan van muzikale activiteiten. Zaterdagavond 6 november zal het beroemdste ensemble uit het christelijke Georgië haar opwachting maken met meeslepende muziek: kerkelijke traditionele liederen, volksliederen, ondersteund met oude Georgische muziekinstrumenten. Op zondag 7 november, op het feest van de H. Willibrord, zal het pijporgel, begeleid door de parochiekoren in een feestelijke entourage, worden ingewijd. Voor het eerst zullen de warme klanken van dit orgel door de gewelven van de Ter Apeler parochiekerk te horen zijn:  van fijn en subtiel tot indrukwekkend vol. 
Daarna ligt in het in de bedoeling ook daadwerkelijk iets met dit prachtige instrument te doen. Gedacht wordt aan concertseries, het uitnodigen van landelijk bekende organisten en hopelijk zal de vonk overslaan op een nieuwe generatie jonge orgelspelers. Daarmee wordt nieuw muzikaal leven ingeblazen in de Willibrordusparochie van Ter Apel: niet alleen voor eigen publiek maar hopelijk voor een breder publiek uit een grote regio. Dit is het beste behoud voor de toekomst en goed voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl