LOCATIE ST WILLIBRORDUS TER APEL
WELKOM
ORGANISATIE
-VENAE
EXPOSITIE
VIEREN
SCHEMA VIERINGEN
VIEREN TUNTLERHUIS
ACTIEF ROND VIEREN
ACTIEF IN/OM KERK
KOREN
GELOOF EN SACRAMENT
INSPIRATIE
ZORG VOOR ELKAAR
KINDERPAGINA
VERENIGINGEN
SCHOLEN
HET JAAR DOOR
EXTERNE CONTACTEN
OVER DE PAROCHIE
INTERESSANTE LINKS
SITEMAP

Elke zondagmorgen is er om 11.15 een viering in  Borg Westerwolde.
Vanuit alle kerken van Ter Apel wordt hier aan meegedaan.
Uit onze parochie gaan in deze viering voor:  mevr Ria Koorman. 
Ria is ook tevens contactpersoon vanuit het Tuntlerhuis /Borg Westerwolde naar de parochie.
Eén keer per maand gaan zij voor in deze viering.
De pastoor gaat één keer per jaar voor in een speciale viering en wel de Ziekenzalving; deze vindt meestal plaats in de maand september.
In februari vindt meestal een Herdenkingsdienst plaats waarin de overleden bewoners van Borg Westerwolde worden herdacht.

Twee maal per jaar komen wij als voorgangers samen om het rooster samen te stellen ; éénmaal per jaar om de herdenkingsdienst met elkaar voor te bereiden. 
Vanuit elke kerk zijn er op de zondagmorgen vrijwilligers aanwezig, om de bewoners naar de kerk te brengen en na afloop terug naar de Units.

 

St. Willibrordus parochie | beheer@willibrordus-terapel.nl